Công ty cờ bạc điện tử châu Á

Video
Video Bí thư tỉnh ủy về thăm và làm việc
Đại hội Công đoàn
Bộ trưởng LĐ TBXH thăm và làm việc tại trường
Tổ chức đón chào HSSV
BCH Đảng ủy
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Lê Hoằng Bá Huyền Bí thư đảng ủy 0912.222.345
2 Đoàn Văn Lưu Phó Bí thư đảng ủy 0917.156.888
3 Lâm Thị Hương UVBTV đảng ủy 0904595799
4 Nguyễn Hữu Thắng UVBTV đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 0983341205
5 Hoàng Thị Thoa UVBTV đảng ủy 0912029899
6 Phạm Xuân Hiển UVBCH đảng ủy 0912943687
7 Nguyễn Văn Ngọc UVBCH đảng ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 0986189669
8 Lê Lệnh Triệu UVBCH đảng ủy, Ủy viên ủy ban kiểm tra 0976366155
9 Nguyễn Anh Đức UVBCH đảng ủy 0979185557
10 Nguyễn Thị Hoa UVBCH đảng ủy 0941762316
11 Hoàng Ngọc Thọ UVBCH đảng ủy 0329044669
12 Nguyễn Văn Dương UVBCH đảng ủy 0918322996
13 Ngô Thị Hoa UVBCH đảng ủy 0383845795
14 Hoàng Duy Đông UVBCH đảng ủy 0977702992
15 Hoàng Thái Sơn UVBCH đảng ủy 0917999589
Ban Giám hiệu
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền Hiệu trưởng 0912.222.345
2 TS. Đoàn Văn Lưu Phó Hiệu trưởng 0917.156.888
3 Ths. Phạm Xuân Hiển Phó Hiệu trưởng 0912.943.687
4 Ths. Lâm Thị Hương Phó Hiệu trưởng 0904.595.799
5 Ths. Hoàng Thị Thoa Phó Hiệu trưởng 0912.029.899
6 Ths. Nguyễn Hữu Thắng Phó Hiệu trưởng 0983.341.205
Phòng Tổ chức – Hành chính
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 CN. Nguyễn Anh Đức Trưởng phòng 0979.185.557
2 Ths. Nguyễn. Thị Diệu Huyền Phó trưởng phòng 0987.370. 626
3 CN. Nguyễn T.Thu Nhung Phó trưởng phòng 0916.545.595
4 Ths. Trần Văn Hợi Giảng viên 0962.978.338
5 CN. Nguyễn Thị Hải Nga Nhân viên 0981.496.266
6 Ths. Phạm Thị Thanh Hà Nhân viên 0904.611.555
7 Phạm Xuân Hiệu Nhân viên 0974.403.386
8 Dương Thị Loan Nhân viên Văn thư, lưu trữ 0979.254.280
9 Lê Đăng Vỹ Nhân viên 0948.515.029
10 Hứa Thế Hải Nhân viên 0977.860.496
11 Nguyễn Văn Giàu Nhân viên 0961.372.706
12 Trịnh Sỹ Nho Nhân viên 0915.968.933
13 Đặng Quang Vinh Nhân viên 0964.063.169
Phòng Quản trị, Đào tạo và Quản lí HS-SV
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths. Nguyễn Văn Ngọc Trưởng phòng 0986.189.669
2 CN. Nguyễn Thị Tuấn Phó trưởng phòng 0945.387.937
3 Ths.Hoàng Thị Tâm Phó Trưởng phòng 0982.998.708
4 Ths.Lê Phú Thảo Phó trưởng phòng 0986.305.118
5 Ths.Lê Mỹ Trường Phó Trưởng phòng 0986.707.987
6 Ths.Lê Thanh Tài Giảng viên 0985.682.619
7 Ths.Lê Thị Thuý Giảng viên 0971.953.906
8 Ths.Nguyễn Thị Thắm Giảng viên 0399.827.627
9 CN.Đào Thị Thúy Giảng viên 094.484.52.79
10 CN.Nguyễn Hữu Thao Nhân viên 0914.515.760
11 Ths.Lê Thị Nga Linh Nhân viên 0342.067.809
12 CN.Phan Thị Thư Nhân viên 0944.798.268
13 CN.Lê Thị Bích Hồng Nhân viên 0975.890.689
14 Khương Văn Quê Nhân viên 0984.955.323
Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng đào tạo
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Trịnh Quốc Hùng Trưởng phòng 0978.508.990
2 Ths.Hoàng Bá Quang Phó Trưởng phòng 0986.454.544
3 CN.Nguyễn Thị Hà Nhân viên 0869.326.156
4 CN.Hà Thị Huyền Nhân viên 0843.371.838
Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Lê Lệnh Triệu Trưởng phòng 0976.366.155
2 Ths.Hoàng Thị Nga Phó Trưởng phòng 0973.289.536
3 Ths. Nguyễn Văn Phiên Giảng viên 0985903090
4 Ths. Đặng Ngọc Ly Giảng viên 0912643567
5 Ths. Dương Thị Tuyết Giảng viên 0979168322
Phòng Kế hoạch – tài chính
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 CN.Lê Tất Thành Phó Trưởng phòng 0945.593.206
2 CN.Trần Thị Phương Phó trưởng phòng - Kế toán trưởng 0904.814.676
3 CN.Phạm Thị Hà Trang Nhân viên 0824.730.307
4 CN.Nguyễn Thị Phương Nhân viên 0966.726.587
Khoa Nông lâm nghiệp
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Hoàng Ngọc Thọ Trưởng khoa 0918.059.445
2 Ths.Lê Đình Lịch Phó trưởng khoa 0986.471.890
3 Ths.Nguyễn Thế Hưng Phó trưởng khoa 0977.719.745
4 Ths.Đào Thị Hằng Phó trưởng khoa 0916.594.983
5 Ths.Lê Thị Huệ Giảng viên 0976.891.446
6 Ths.Nguyễn Thị Hương Giảng viên 0942.871.814
7 Ths.Nguyễn Văn Bình Giảng viên 0975.188.131
8 Ths.Đỗ Thị Huyền Giảng viên 0966.748.566
9 Ths.Phan Thị Duyên Giảng viên 0988.264.196
10 Ths.Phạm Thị Phượng Giảng viên 0987.128.255
11 Ths.Bùi Thị Cẩm Lệ Giảng viên 0355.968.114
12 Ths.Nguyễn Văn Vân Giảng viên 0986.796.400
13 CN.Trịnh Thị Hòa Giảng viên 0359.933.270
14 CN.Phạm Thị Hằng Nga Giảng viên 0962.754.460
15 CN.Hoàng Thị Hà Giảng viên 0397.895.556
Khoa Kinh tế
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Ngô Thị Hoa Trưởng khoa 0383.845.795
2 Ths.Nguyễn Thị Mai Phó trưởng khoa 0972.823.869
3 Ths. Trần Thị Hà Giảng viên 0385.962.881
4 Ths.Cao Phương Thảo Giảng viên 0979.669.035
5 Ths.Hoàng Thị Thuý Giảng viên 0979.624.100
6 Ths.Hoàng Thái Sơn Giảng viên 0917.999.589
7 Ths.Lê Bá Quang Giảng viên 0982.030.007
8 Ths.Trần Thị Thảo Giảng viên 0986.125.128
9 Ths.Từ Thùy Dung Giảng viên 0982.092.678
10 CN.Lê Thị Quỳnh Mai Giảng viên 0966.346.598
11 CN.Đỗ Thị Phương Giảng viên 0896.696.131
Khoa Cơ điện
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Nguyễn Văn Dương Trưởng khoa 0918.322.996
2 Ths.Lê Thị Huyền Phó trưởng khoa 0977.818.890
3 Ths.Nguyễn Thị Nga Phó trưởng khoa 0919.670.883
4 Ths.Lê Thị Hòa Giảng viên 0934.699.958
5 Ths.Nguyễn Thị Đức Giảng viên 0977396486
6 CN.Đào Trọng Đức Giảng viên 0913.269.132
7 CN.Lê Duy Huân Giảng viên 0947217819
Khoa Công nghệ thủy sản
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Hoàng Duy Đông Trưởng khoa 0977.702.992
2 CN.Nguyễn Hữu Trung Phó trưởng khoa 0932.419.789
3 Ths.Nguyễn Duy Tiến Giảng viên 0982.573.035
4 CN.Lê Thị Liên Giảng viên 0975.145.236
5 CN.Vũ Thị Thanh Bình Giảng viên 0915.277.388
6 CN.Nguyễn Thị Năm Giảng viên 0915.692.896
7 CN.Nguyễn Thị Ánh Giảng viên 035.348.2678
Tổ bộ môn Ngoại ngữ - tin học
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Mai Thuỳ Linh Tổ trưởng 0947.578.246
2 Ths.Lê Thị Mai Phượng Tổ phó 0989.633.096
3 Ths.Trương Thị Hằng Tổ phó 0368.606.339
4 Ths.Lê Thị Hường Giảng viên 0989.456.312
5 Ths.Lê Thị Hà Giảng viên 0979.313.563
6 Ths.Hoàng Thị Nhung Giảng viên 0945.588.649
7 Ths.Trịnh Hoàng Quyên Giảng viên 0972.422.848
8 Ths.Lê Thị Hoà Giảng viên 0989.409.650
9 Ths.Hà Quang Dự Giảng viên 0975.021.426
10 Ths.Nguyễn Thị Vân Giảng viên 0828.991.235
11 CN.Hoàng Tiến Quý Giảng viên 0947.381.678
12 CN.Bùi Văn Mạnh Giảng viên 0989.992.766
13 CN Nguyễn Thị Quế Giáo viên Chính trị
14 Ths Lê Thị Kim Nhung Giáo viên Tiếng Anh
15 CN Phạm Thị Nga Giáo viên Chính trị
Công đoàn
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Hoàng Thị Thoa Chủ tịch công đoàn 0912029899
2 Hoàng Thị Nga Phó chủ tịch công đoàn 9732895360
3 Nguyễn Thị Nga Ủy viên Ban thường vụ 0919670883
4 Hoàng Thị Thúy Ủy viên BCH Công đoàn 0979624100
5 Trần Văn Hợi ỦY viên BCH Công đoàn 09692978338
6 Lê Mỹ Trường Ủy viên BCH Công đoàn 0986707987
7 Bùi Văn Mạnh ỦY viên BCH Công đoàn 0989992766
8 Nguyễn Thị Năm Ủy viên BCH Công đoàn 0987513728
9 Nguyễn Thị Nga Ủy viên BCH Công đoàn 0912994103
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây